När är det okej att vara den ”dåliga” föräldern?

argt barn

Det är en fråga som har ställts i alla tider: är det skadligt att vara den ”dåliga” föräldern? Många tror att det är det, och att det är viktigt att följa regler för att vara en bra förälder. Men ibland kan det vara det bästa för ditt barn att böja eller bryta mot reglerna. I den här artikeln ska vi undersöka när det är okej att vara den ”elaka” föräldern och varför det kan vara nödvändigt i vissa fall.

Vi kommer också att diskutera hur du kan hantera situationer när du behöver vara den ”dåliga” föräldern utan att skada din relation till ditt barn. För även om du måste ställa krav på ditt barn kan det göras på ett sätt som inte skaver.

Barn förstår inte regler på en gång. Det tar tid för dem att lära sig och följa regler. Så när de först lär sig om regler är det viktigt att ha tålamod och förklara saker och ting tydligt. När de väl förstår regeln kan du börja tillämpa den. Men även då kommer det att finnas tillfällen då ditt barn inte vill följa regeln även fast de förstår vad som gäller. Det är då du behöver ställa krav på ditt barn.

Det finns två typer av krav: verbala och fysiska. Verbala krav är när du säger till ditt barn vad det ska göra. Till exempel: ”Jag vill att du plockar upp dina leksaker” Fysiska krav är när du fysiskt tvingar ditt barn att göra något. Till exempel att plocka upp ditt barn och sätta det i time-out. Det finns många olika teorier om vad som är rätt och vad som är fel. I de allra flesta fall handlar det om att hitta vad som funkar för dig och vad ditt barn svarar på. Vissa barn förstår verbala krav mer än andra, och en del är mer praktiska i sin förståelse, och behöver se vad som gäller för att helt förstå.

Det finns inte ett enda svar på om det är dåligt eller inte att vara den ”dåliga” föräldern. Varje situation är annorlunda och varje barn är annorlunda. Du måste hitta det som fungerar för dig och din familj. Men i allmänhet är det viktigt att komma ihåg att barn behöver regler och gränser. De behöver veta vad som förväntas av dem både av dig som förälder men också av skolan och omvärlden på sikt.

Men oavsett finns det gränser för vad du som förälder kan kräva och utsätta ditt barn för. Du måste vara försiktig så att du inte gör något som kan skada ditt barn både fysiskt och känslomässigt. Om du är osäker på något är det alltid bäst att rådgöra med exempelvis en barnpsykolog eller vården som kan hjälpa dig att fatta det bästa beslutet för din familj.

Där har du det. När är det okej att vara den ”dåliga” föräldern? Det beror verkligen på situationen och vad som fungerar för dig och din familj. Men i allmänhet ska du komma ihåg att barn behöver regler och gränser. Var noga med att inte göra något som kan skada ditt barn fysiskt eller känslomässigt, och rådfråga alltid en professionell person om du är osäker på något. Tack för att du läste!