Därför blir uteplatsen snygg med marksten

Om du vill ha en tidlös och vacker uteplats är marksten ett bra val. Marksten är inte bara snyggt, det är även underhållsfritt. När du anlägger en uteplats med marksten ska du tänka på underlaget och dränering för att få ett hållbart resultat.

Att lägga en uteplats är både elegant och hållbart. En uteplats i marksten kan ge ett lyft till hela trädgården. Om du är intresserad köp marksten här för att kunna bygga en snygg uteplats. Det finns marksten i betong eller natursten. Marksten är inte bara vackert utan även relativt billigt och underhållsfritt. Med marksten kan du få en uteplats med ett tidlöst uttryck och du kan känna dig trygg med att ha ett underlag som håller. Välj en markstens som går i linje med din personliga smak och behov.

Tänk på dränering

För att lyckas med din uteplats är det viktigt att göra ett bra grundarbete. Gräv ut platsen där uteplatsen ska vara. Det är viktigt att ha ett grävdjup på omkring 15-25 centimeter. Det behövs även ett bärlager och sedan ska ytan helst komprimeras för att plattorna ska ligga bra. Om du redan har ett betongfundament kan du däremot börja med plattorna direkt. Tänk på att betongytan bör ha ett fall på två procent bort från huset. Det är på grund av att vatten ska rinna bort från huset. Om det finns en grusbädd bör marken under ha goda dräneringsegenskaper för att inte mättas av regnvatten.

Ytan under markstenen bör vara platt

När du lägger ut plattor är det viktigt att ytan under är jämn och plan. Då kommer plattorna att få ett bra stöd och minska risken att hörn eller kanter sticker upp. Det är extra viktigt om det är grus eller gräs under. För att göra uteplatsen extra snygg och tilltalande är en gång i samma typ av marksten perfekt att göra. Det kommer att göra trädgården väldigt tilltalande och enhetlig. Att göra en grusgång är inte lika bra ur underhållssynpunkt och det blir inte en lika fin helhet.