Så bedriver du en verksamhet som dagmamma

När du ska driva en pedagogisk verksamhet som även benämns som dagmamma är det viktigt att tänka på massor av saker som exempelvis ha rena ytor hemma. Det har blivit färre som har en pedagogisk verksamhet i hemmet trots att det finns ett behov av barnomsorg på många orter. Det är kommunen som godkänner i fall du får vara dagmamma eller inte.

Att vara dagmamma kallas idag för att driva pedagogisk omsorg. Det är kommunen du bor i som godkänner om du får bedriva pedagogisk omsorg som verksamhet. Den vanligaste formen av pedagogisk omsorg är familjedaghem. När du har en verksamhet i hemmet är det av vikt att hålla det rent. Det är viktigt att ha rätt städutrustning hemma, beställ städmopp online och annan städutrustning för att ha det du behöver. Förutom en städmopp kan en dammsugare, dammtrasor, disktrasor, engångshandskar och rengöringsmedel vara bra att ha. Då kan du alltid hålla efter hemma och erbjuda en ren miljö för barnen.

“Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola.” Läs mer här

Färre driver familjedaghem

När du är dagmamma och driver pedagogisk omsorg ska verksamheten stimulera barnens utveckling och lärande. Verksamheten ska förbereda barnet på fortsatt lärande men styrs inte av läroplanen som förskolor gör. Det har på senare tid blivit färre som driver en pedagogisk verksamhet. Trots det är det på många håll i landet svårt att få en förskoleplats i tid. När du har en sådan verksamhet är det viktigt att du kan erbjuda barnen en trygg miljö som de kan känna sig säker i.